Polityka prywatności

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe przez Recrewter Sp. z o.o. oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Recrewter Sp. z o.o., pl. Wolności 7, 50-071 Wrocław (dalej „Administrator).

Zbieramy dane osobowe i przetwarzamy je na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zachowujemy dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, na zasadach określonych w w/w aktach prawnych.

 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

 1. Klienci (potencjalni pracodawcy, szukający pracowników do pracy)

 

Przetwarzamy dane osobowe Klientów (w przypadku osób fizycznych) oraz osób reprezentujących Klientów, w tym również dane osobowe pracowników i współpracowników Klientów (będący osobami do kontaktu z nami, osobami wykonującymi umowę) w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w następujących celach:

 1. w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy pomiędzy Klientem a nami, jak również podjęcia stosownych działań na żądanie Klienta, przed zawarciem w/w umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. nawiązania współpracy biznesowej i bieżącego kontaktu z Klientem (w przypadku osoby fizycznej) oraz osobami reprezentującymi Klienta, w tym z jego pracownikami i współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora),
 3. w celu ochrony przed roszczeniami i w celu dochodzenie własnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora).

 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym usługi związane z umową (np. podmioty zajmujące się obsługą prawną, podmioty świadczące usługi IT).

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez nas przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, lub przez okres niezbędny do realizacji celów, ze względu na które je przetwarzamy.

 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pracownicy Klientów, osoby reprezentujące Klientów - pozyskujemy Państwa dane od Klientów, celem nawiązania współpracy biznesowej oraz zawarcia i realizacji umowy.

 

 

 1. Kandydaci do pracy

 

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy (tj. osób wysyłających do nas swoje CV, celem znalezienia przez nas pracy dla kandydata):

 1. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, udziału w przyszłych rekrutacjach oraz w celach marketingowych, na podstawie zgody (art. 6, ust. 1 lit. a) RODO),
 2. w celu kontaktu z Kandydatem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora),
 3. w celu ochrony przed roszczeniami i w celu dochodzenie własnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora),
 4. w ramach profilowania, w celu skierowania do kandydata odpowiedniej i najbardziej optymalnej oferty pracy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora: przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji);

 

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym usługi związane z umową (tj. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi IT, udostępnienia serwerów, prawne, doradcze w zakresie rekrutacji).

 

W przypadku prowadzenia rekrutacji na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Państwa dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa trzeciego, w którym siedzibę ma potencjalny pracodawca, w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony istniejącego w danym państwie lub zawarcia umowy gwarantującej odpowiedni poziom ochrony, m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej nie potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone albo do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwi udział w procesie lub procesach rekrutacyjnych, przesyłanie ofert marketingowych (w drodze telefonicznej lub e-mail) przez nas lub podmioty powiązane.

 

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, poprzez automatyczne dopasowanie Państwa profilu pod oferty pracy.

 

 

 1. Osoby korzystające z komunikatora internetowego Messenger

W przypadku zainicjowania przez Państwa rozmowy (chatu) z nami za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger, dostępnego na stronie internetowej www.recrewter.pl, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu kontaktu z Państwem i odpowiedzi na Państwa pytania zadane w trakcie w/w rozmowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora).

 

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym usługi związane z umową (np. podmioty zajmujące się obsługą prawną, podmioty świadczące usługi IT).

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej nie potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone albo do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi prowadzenie rozmowy (chatu) za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger.

 

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Państwa prawa (dotyczy wszystkich osób wskazanych powyżej)

 

Mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa.

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: kontakt@recrewter.pl.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Ciasteczka

 

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (Recrewter Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 6. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 7. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 8. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 9. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 10. Pliki (cookies) są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem serwisu partnerów oraz reklamodawców.